Cách nhận biết dòng sữa non Alpha lipid được nhập khẩu chính hãng. Khi mua sữa non Alpha lipid chính hãng sẽ:

  1. Hóa đơn kèm theo có đóng dấu của công ty. Hiện tại trên hóa đơn có mã code cho quý khách đối chiếu với mã code dưới đáy lon sản phẩm. …
  2. Phiếu xuất kho đóng dấu của công ty, trên phiếu có ghi mã số lon sản phẩm. …
  3. Mỗi lon sản phẩm có mã số khác nhau bên dưới đáy lon.