9 DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỆNH TIM MẠCH

9 DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỆNH TIM MẠCH

Với sự phát triển của khoa học mà bệnh tim đã được giảm tỉ lệ tử vong xuống đáng kể. Tuy nhiên, đây vẫn là căn bệnh nguy hiểm khi không được kịp thời phát hiện, nhất là đối với người lớn tuổi. Dưới đây là những chia sẻ của chúng tôi về những dấu hiệu có thể phát hiện ra bạn có mắc bệnh tim hay …